VISION

Passer Media skall vara ledande aktör inom naturvetenskaplig skolfilm, med målet att erbjuda kunderna högklassiga, allmännyttiga produkter och tjänster till ett förmånligt pris. 

Vision, Mission och värden

 
Vår strategi utgör grunden för vårt arbete. Här är det som är viktigt för oss:
 
 
Vision
 
Passer Media skall vara ledande aktör inom naturvetenskaplig skolfilm, med målet att erbjuda kunderna högklassiga, nyttiga produkter och tjänster till ett förmånligt pris. 
 
 
Mission
 
Vår mission är att stöda undervisningen i naturvetenskaper genom moderna, allmännyttiga produkter som skapar intresse, spänning och glädje hos användarna.
 
 
Värden 
 
Kompetens
Vi utvecklar vårt kunnande ständigt och vill höja barn och ungdomars kunskapsnivå.  
 
Kvalitet
Vi gör kvalitetsprodukter med lång användningstid. 
 
Samarbete
Vi samarbetar långsiktigt och vill skapa en positiv vi-anda. 
 
Öppenhet
Vi arbetar fördomsfritt över alla kultur- och språkgränser.
 
Ansvar 
Vi tar ansvar för det vi gör och stöder arbetet för en välutbildad målgrupp, mångformig natur och ren miljö. Vi värnar om hållbar utveckling.
 
Välmående
Vi vill stöda kundens arbete att lära barn och ungdomar upptäcka naturen, njuta av den och må bra. 
 
Glädje
Vi vill att våra kunder känner glädje då de använder våra produkter.
 
 
Läs också  Företaget   Om oss    Samarbetsparter