MÅNGSIDIGT SAMARBETE

Passer Media arbetar med en bred finansiering och har ett mångfasetterat samarbetsnätverk, för att trygga utbudet av högklassiga läromedel för målgrupperna.

Samarbetsparter

 
Passer Media samarbetar med många aktörer inom skolfilm, utbildning och kultur. Här är en del av dem:
 

Stödinstanser

Svenska kulturfonden
Oskar Öflunds stiftelse
Föreningen Konstsamfundet rf
Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse
Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse
Kommerserådet Otto A. Malms donationsfond
Stiftelsen Brita Maria Renlund Minne sr.
Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Waldemar von Frenckells stiftelse
Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö
Finska Kulturfonden
Raseborgs stad
 
 
Organisationer
 
Svenskanu.fi
Svensklärarna i Finland rf
Biologilärarnas förening i Sverige
Natur och Miljö rf
Mediekunskap.fi
Eftis.fi
 
 
Företag
 
 
 
YLE5 BUU-klubben
GIDA GmbH
Medien LB GmbH